Stadnamnprosjektet

Tysvær Historielag samarbeider med Språkrådet i eit prosjekt der vi legg innsamla stadnamn fra 1980 åra - inn i Språkrådet sitt digitale kartsystem. Vi treng fleire frivillige til dette arbeidet. Er du interessert i å væra med, ta kontakt med Dagfinn Silgjerd. dagfinn.silgjerd@haugnett.no.

 

lagt til handlevogn