VINGESPENN 2017

VINGESPENN 2017

Tysvær Historielag er ein svært aktiv organisasjon i kulturlivet i Tysvær.
Den årlege iutgjevinga av Vingespenn er eit flott eksempel på laget sin aktivitet.
Gjennom 29 ulike artiklar er ein innom mange sider av Tysværsamfunnet si historie.
Her formidlar ein forteljingar om personar sine liv i fortid og notid.
I år har ein særleg eit fokus på kvinner. Her møter me Tysværkvinner i alt frå livet på glamorøs teaterscene til trufaste kvardagshandlingar i heimen eller gjennom dugnadsinnsats for fellesskapet i bygda.  Å få ein plass i ei historiebok er ei ære.  "Ærast den som ærast bør", heiter eit ordtak.  Jamen fortjener både kvinnene i Vingespenn og mange fleire å ærast også i framtida.
Forteljingane i Vingespenn gir vidare oss lesare kunnskap om både skule og forretningsliv, om næring og samferdsel, om krig, politikk og utferdstrang.  Ikkje minst den nyaste historia gir mange av ossgjenkjening og tankar om eigen oppvekst og eigne erfaringar.  Slik er boka med på å kalla fram minne og kan vera verdifulle for den enkelte, sjølv om dei aldri får plass i ei slik bok som dette.  Og kanskje kan slike nyoppfriska minne blitil nye artiklar i Vingespenn i åra som kjem.  Ved å dela våre erfaringar og opplevingar, skapar me større breidde og mangfald i vår felles Tysværhistorie.

INNHALD 
Fredrikke Nielsen  Av Hartvig Waage 
Mine sterke formødre  Av Bente E. Borgen 
Johanne Askeland  Av Vidar J. Aarhus 
Bjørg Førre  Av Marit Thorsheim 
Ingrid & Olav Grinde fortel  Av Liv Samuelsberg  
Min mor “Gnisten” Av Viggo B. Pedersen  
Faddrasteinen  Av Bernt Ø.Westre   
Misjonspioneren Kvednamyr  Av Ingvar Frøyland 
Førre skole 150 år  Av Hartvig Waage  
Den lange skolevegen  Av Thorleif Utvik 
Førre bedehus 110 år  Av Hartvig Waage   
NM i friidrett på Nesheim 1917  Av Jan I. Thorsen 
Joker Rasmussen 125 år Av Sissel L. Myskja 
Tysvær Arbeiderparti 90 år Av Atle Heskja
Brev fra Cleng Peerson  Av Per Qvale 
Amerikabrev til Nedstrand  Av Sigve Djursvold 
Fra Telemark til Nedstrand  Av Bjørg M. Grastveit 
Søebonden på Toftø  Av Dagfinn Silgjerd 
Sildafiske innanfor slusa  Av D. Hellesøy/O. Bådsvik 
Nærstrand Meieri  Av Sigmar Myhre
Ei sluse må til  Av Tor Sigurd Selvåg 
Foreldreaksjonen  Av Nils Olav Østrem 
Minner frå krigstida  Av Hans Bringedal  
Garden Hustoft  Av Kåre Hustoft  
Barneforeningar Av Borhild Yrkje   
Førland skulekorps 50 år  Av Håvard Førland 
50 årskonfirmanter  Av Liv / Marit / Sissel 
Historielaget si årsmelding

04.02.2020 16:29