Planar for våren 2020

30. april Museumsstafett, Langedalen. Museumsstafett ved Haugalandsmuseet
6. juni Tysværdagen
16. juni Hesthammar skule.  Birger Lindanger: «Kva var skulen før skulelova av 1889?
18. juni Historisk kveldsvandring rundt Stakkestadvatnet, 2-3 timar, kaffi ved gapahuken.
20. juni Slusedagen.
21. juni Sesongåpning av Toldboda.

 

02.03.2020 16.31