Lokal bLest

bLest Litteraturfest, 1. november 2020 kl. 14:00
Billetter kan kjøpes her

Presentasjon av bøker frå Haugalandet og Sunnhordaland med historisk innhald.
Samarbeid med Haugesund historielag og Tysvær historielag

Bøker du vil få stifta kjennskap med er:

· Simon Didriksen vil innleia med dikt frå boka si «Akkurat nå»
· VINDETRE 2020 – årbok for sogelaga i Vindafjord v/ Olav Velde
· Sauda sogelag sitt årsskrift v/ Roar Lund
· «Heimar og folk i Sandeid» v/Nils Olav Østrem
· "Trefartøy bygde ved Ålfjorden, Bjoafjorden, Ølensfjorden og på Romsa frå 1806 til 2018» v/Ernst Arne Sælevik
· Haugalandsmuseet si årbok, Haugalendingen, med tema «Sild» v/Øystein Nilsen
· «Stølar og stølsdrift i gamle Etne kommune» v/ Reidar Berge
· Nils Økland si bok «Aldri gi opp» v/ Willy Mjånes
· Inge Andersen vil presentera turboka si: Kryss og tvers på Haugalandet
· Historikarane Svein Ivar Langhelle og Nils Olav Østrem orientera om artiklar dei har bidratt med i ymse bøker/publikasjonar
· «Sakkestad – frå steinaldergard til utbyggingsområde» v/ Per Qvale
· VINGESPENN 2020 – lokalhistorie frå Tysvær v/ Hartvig Waage 

Journalist Sigmund Hansen vil leia oss gjennom presentasjonane.

05.10.2020 16:33