Vingespenn 2015 - 2021

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

INNHALD I VINGESPENN:

Vingespenn 2015:

Tysvær 50 år, Historiekveld i kommunestyresalen, Stadnamn i Tysvær,Noko som hende våren 1940, Tilbakeblikk 52 år etter våren 1992, Vaktene på Kleiberfjellet, Torpederingen av M/S Tosca, Kriksseileren Emil Lundervold, Barndomsminner frå krigsåra, Hest og rytter på potetkjellardøra, Frå Resturationen til bror min, Kvekarsenteret på Stakland, En Tolbod at lade opbygge, Kongesbesøk på Nedstrand, Hullborg Langballes Kokebok, Grunnlovsteinen på Sundfør, Grunnlovsteinen på Erland, Oktobernat paa Doggerbank, Sildefiske på 1800 talet, Basarliv i Hervik, Ein morosam dag i joli, Bjørn Søvik - samfunnsbyggaren, Skipsbyggaren Ole Halvorsen Baadsvig, Veterinær på ville veier, Tysvær Kyrkje.

Vingespenn 2016:

Til Texas - i Cleng Peersons fotspor, Reisedagbok frå Cliftonturen, Kaperangrepet  på Ryfylke Toldsted, Hesthammer skule, Framtidsyner frå 1920, Lærar på Hundsnes, Språkstriden i Førre i 1955, Dordisteinen & Songsteinen i Valhestmarka, Vermannen Johan Nodland, Minne frå steinindustrien i Hervik, Nedstrand Ysteri, Landhandelen - hjarta i bygda, Butikkane i Muslandsvåg, Leif Musland Handelsmanneni Muslandsvåg, Mange poststader i bygdene i Tysvær, Slusevaktarane i Skjoldastraumen, Brødr. Haukås mek. Verksted 50 år, Garden Ytre Amdal i Nedstrand, Gudmund Seilskuteskipperen, Ei solskinshistorie frå gamle dager, Historia mi, Førre tuberkulosehjem, Helse i ei anna tid - "Hjemmet" i Tveitskogen, Til fjells i Nedstrand, Utsyn frå Havåsen, Me berga hesten opp av myra, Kva bonden hev å gjera, Konfimasjonsminner frå året 1966, Konfirmantene 1966 - 50 års jubileum

Vingespenn 2017:

Fredrikke Nielsen, Mine sterke formødre, Johanne Askeland, Bjørg Elisabeth Førre, Ingrid & Olav Grinde fortel frå livet sitt, Min mor "Gnisten", Fadrasteinen - en historie om en ulykke, Misjonspioneren Ole Jakobsen Kvednamyr, Førre skole 150 år, Den lange skolevegen fra Bratthammar, Førre bedehus 1907 – 2017, NM i friidrett på Nesheim 1917, B.Rasmussen  Landhandel & bakeri, Tysvær arbeiderparti 90 år, Brev fra Cleng Peerson, Amerikabrev til Nedstrand, Fra Telemark til Nedstrand, Søebonden på Toftøen, Sildafiske innafor slusa, Nærstrand meieri, Ei sluse måtte til, Minner frå krigstida, Foreldreaksjonen, Garden Hustoft

Barneforeningar, Førland skulekorps 50 år, Konfirmantene 1967 - 50 års jubileum

 Vingespenn 2018:

Tysværtunet 25 år, Konstituering av Tysvær kommune, Soga om ordførarkjedet, Nedstrand kyrkje 150 år, Førre kirke 125 år, Skatollet på Staua, Sivert Gjerde - Misjonspioner i Kina,Fattig og lite akseptert - Lars Hertervig, Kvekarane 200 år i Noreg, Øklandbygdens kvinneforening, Hersen på Øverland, Glimt fra historien til Stegaberg ungdomslag, Førre Sanitetsforening 70 år, Tysvær kajakkanlegg 25 år, Lars Skjold - motstandsmann og krigshelt,Hervik kraftlag, Rogaland konservesfabrikk, Frå torvmyr til fint industriområde, Wee.gruppen - 60 års jubileum, Sentrum i gamle Tysvær, Gamle stedsnavn på Skeiseid gårdene, Garden Vik - liv og lagnad, Osmund Osmundsen - Nerstrand i Amerika, Konfirmantene 1968 - 50 års jubileum

 Vingespenn 2019:

Aksdal senter 35 år, Aksdal skysstasjon, Skysstasjon og skoleflytt i Straumen, Vordeneset billag A/S, Prestavegen mellom Søvik og Amdal, Tysvær prestegård, Lensmannsgarden på Årvik, Gardsnamn og andre stadnamn på Nedstrand, På jakt etter gamle stedsnavn i Skeiseid, Krydderurter og luktevann som næring på Nedstrand, Bakeria på Nedstrand, Bedehuset - eit utruleg mangfaldig hus, Historien om unge Halvor Bådsvik, Den engelske konsulen i Førre 9. april 1940, Abel lever - og leverer, Skjold aldersheim, Smeden i Førre, Brødrene Skogøy - sagbruk med meir, Det tragiske forliset til M/S Borgøygutt, Bortkommen i tåka, Eg hatar snø, Førre Musikkorps 60 år, Grinde skulemusikkkorps 60 år, Eikje skule 1967 – 1968, Konfirmantene 1969 - 50 års jubileum.

Vingespenn 2015
lagt til handlevogn