• Planar for våren 2020

  30. april Museumsstafett, Langedalen. Museumsstafett ved Haugalandsmuseet
  6. juni Tysværdagen
  16. juni Hesthammar skule.  Birger Lindanger: «Kva var skulen før skulelova av 1889?
  18. juni Historisk kveldsvandring rundt Stakkestadvatnet, 2-3 timar, kaffi ved gapahuken.
  20. juni Slusedagen.
  21. juni Sesongåpning av Toldboda.

   

 • Utvandringsjubileet 2025


  Tysvær Historielag skal væra med i planlegginga av dette jubileet.
  Idear og planar vil bli publisert etterkvart.

 • Lokal bLEST 10. november 2019

  Saman med representantar frå andre historielag og sogelag i Rogaland og til dels i Hordaland, vart vår eiga bok «Vingespenn» presentert. Dei andre historielaga hadde også publikasjonar som dei kunne visa fram. Eit godt samarbeid for å få fokus på historia i vårt distrikt.  

  Les mer…
 • VINGESPENN 2019

  VINGESPENN 2019

  LANSERING av Tysvær Historielags årbok

  Lørdag 9. november kl. 09:30

  Nygårdssalen, Tysværtunet

  Les mer…
 • Hesthammar Skule 18. juni 2019

  Hesthammar Skule 18. juni 2019

  Det var også i år mange som møtte opp på den årlege kveldsstunda på Hesthammar skule. Tilhøyrarane fekk vita meir om gamle skuleordningar og korleis den faste skulen kom i drift.

  Særleg begeistra var publikum over songar og salmar som vart framførde av kvedaren Martha Birkeland, som også krydra framføringa med små soger.

 • Cleng Peerson-marsjen 16. juni 2019

  I år var denne marsjen ikkje lagt i Cleng sine fotefar, men ein god gjeng interesserte fekk gå den gamle Prestevegen.

 • Tur til Bømlo 6. juni 2019

  Tur til Bømlo 6. juni 2019

  Tysvær historielag arrangerte medlemstur med meir enn 20 dektakare til Bømlo med Arne Gjerde som dyktig guide.
  Vi fekk m.a.
  Omvising i Moster gamle kyrkje
  Oppleva Kullseidkanalen
  Sjå Gullgruvene på Løkling
  Omvising i Moster bygdemuseum
  Omvising i Wichmann-smia
  Oppleva Moster Amfi

 • Tysværdagen 2019

  Tysværdagen vart i år arrangert den 25. mai.
  Saman med fleire titalls utstillarar, hadde Tysvær Historielag fått ein grei plassering på messeområdet på Lars Hertervigsplass. Særleg viktig er det å promotera laget og fortelja om arbeidet som blir utført. I år fekk laget fleire nye medlemmer.  

  Les mer…
 • Arkeologisk vandring til Leiranger 23. mai 2019

  Turen vart gjennomførd på vårparten, med svært får deltakarar i surt regn. Men det var interessant å sjå den gamle tomta og restane av leidangsnaustet for dei frammøtte.