• Vingespenn 2021

  Vingespenn 2021

  Vingespenn 2021 presenteres i bLEST arrangementet Tysvær Kulturhus 30.10 kl 0930

  VINGESPENN 2021 er forfatta av Lokale forfattararog har som alltid varierte og spanande artiklar frå heile kommunen. I år er hovedtema primærnæringane, det dei aller fleste levde av og for i gamle dagar. Men det er også anna stoff, ikkje minst jubileer. Vi nemner Jordbruksskulen, Slåttet, Stemnestaden, Dokterboligen og Kvinnesland frilynde ungdomslag.  

 • Lokal bLest 2021

  bLest Litteraturfest, 31.10.2021 16:00
  Billetter kan kjøpes her

  Presentasjon av bøker frå Haugalandet og Sunnhordaland med historisk innhald.
  Samarbeid med Haugesund historielag og Tysvær historielag

  Les mer…
 • Presentasjon av VINGESPENN 2020

  Presentasjon av VINGESPENN 2020

  Blest Litteraturfest, 31. oktober kl. 09:30
  Gratis. Men det må tas ut billett på forhand.

  Tysvær historielag og Nedstrand museums- og historielag vil presentera lokalhistorie frå eldre og nyare tid i Tysvær gjennom VINGESPENN 2020 som i år kjem ut for 6. gong.

  Les mer…
 • Mot 2025 - utvandring frå Tysvær


  2025 blir eit markeringsår for utvandring.  Tysvær Historielag vil fokusere på utvandring frå Tysvær gjennom tidene.  Kvifor reiste folk og kor.

 • Lokal bLEST 10. november 2019

  Saman med representantar frå andre historielag og sogelag i Rogaland og til dels i Hordaland, vart vår eiga bok «Vingespenn» presentert. Dei andre historielaga hadde også publikasjonar som dei kunne visa fram. Eit godt samarbeid for å få fokus på historia i vårt distrikt.  

  Les mer…
 • VINGESPENN 2019

  VINGESPENN 2019

  LANSERING av Tysvær Historielags årbok

  Lørdag 9. november kl. 09:30

  Nygårdssalen, Tysværtunet

  Les mer…
 • Hesthammar Skule 18. juni 2019

  Hesthammar Skule 18. juni 2019

  Det var også i år mange som møtte opp på den årlege kveldsstunda på Hesthammar skule. Tilhøyrarane fekk vita meir om gamle skuleordningar og korleis den faste skulen kom i drift.

  Særleg begeistra var publikum over songar og salmar som vart framførde av kvedaren Martha Birkeland, som også krydra framføringa med små soger.

 • Cleng Peerson-marsjen 16. juni 2019

  I år var denne marsjen ikkje lagt i Cleng sine fotefar, men ein god gjeng interesserte fekk gå den gamle Prestevegen.

 • Tur til Bømlo 6. juni 2019

  Tur til Bømlo 6. juni 2019

  Tysvær historielag arrangerte medlemstur med meir enn 20 dektakare til Bømlo med Arne Gjerde som dyktig guide.
  Vi fekk m.a.
  Omvising i Moster gamle kyrkje
  Oppleva Kullseidkanalen
  Sjå Gullgruvene på Løkling
  Omvising i Moster bygdemuseum
  Omvising i Wichmann-smia
  Oppleva Moster Amfi

 • Arkeologisk vandring til Leiranger 23. mai 2019

  Turen vart gjennomførd på vårparten, med svært får deltakarar i surt regn. Men det var interessant å sjå den gamle tomta og restane av leidangsnaustet for dei frammøtte.

   

lagt til handlevogn